การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือท่านได้ นอกจากใช้ความรู้ ความสามารถของท่านเอง หากพบผู้ไม่ประสงค์ดี แอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ กรุณาจดบันทึก ยศ ชื่อ นามสกุล ของผู้ที่แอบอ้างและแจ้งมาที่ กองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โทร 02 534 0524

โหลดบัตรประจำตัวสอบ

ระบุข้อมูลส่วนตัว
คำแนะนำการปฏิบัติ หากตรวจสอบสถานะแล้วมีสถานะเป็น "ชำระเงินแล้ว แต่รูปถ่ายมีปัญหา" ให้ปฏิบัติดังนี้
  1. ดาวน์โหลดใบคำร้องแก้ไขข้อมูล กรอกเอกสารให้ครบถ้วน [ไปหน้าดาวน์โหลดคำร้อง]
  2. Scan รูปถ่ายประเภท .JPG ขนาดไม่เกิน 500 KB (ต้องเป็นรูปนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก)
  3. ส่งเอกสารและไฟล์รูปถ่ายมาที่อีเมล stat.rtafa@gmail.com