การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือท่านได้ นอกจากใช้ความรู้ ความสามารถของท่านเอง หากพบผู้ไม่ประสงค์ดี แอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ กรุณาจดบันทึก ยศ ชื่อ นามสกุล ของผู้ที่แอบอ้างและแจ้งมาที่ กองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โทร 02 534 0524

 

คำถามที่พบบ่อย

 

คำถาม

คำตอบ

ไฟล์รูปถ่ายที่มี  ไม่ใช่ประเภท .JPG หรือขนาดเกิน 500 KB ต้องแก้ไขอย่างไร

- ตรวจสอบไฟล์รูปถ่าย คลิก

- ทำการแก้ไขไฟล์รูปถ่ายให้เป็นตามที่กำหนด

ถ้าสมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ จะทำอย่างไร

- ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน

- ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด

ถ้าสมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ระบบแจ้งว่ารูปถ่ายมีปัญหา ต้องแก้ไขอย่างไร    

 1.  ดาวน์โหลดใบคำร้องแก้ไขข้อมูล กรอกเอกสาร    ให้ครบถ้วน

 2.  Scan รูปถ่ายประเภท .JPG  ขนาดไม่เกิน

     500 KB  คลิก    (ต้องเป็นรูปนักเรียน หน้าตรง    ไม่สวมแว่นตา  ไม่สวมหมวก)

 3.   ส่งเอกสารและไฟล์รูปถ่ายมาที่

      Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรอกข้อมูลผู้สมัครไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร

 1.   ดาวน์โหลดใบคำร้องแก้ไขข้อมูล กรอกข้อมูลให้   ครบถ้วน แจ้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไข

 2.   ส่งใบคำร้อง มาที่ Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไม่มีสถานศึกษาให้เลือกในระบบ

ต้องทำอย่างไร

 ติดต่อ โทร 0 2534 3624-7 หรือ ส่งข้อมูลมาที่

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การกรอกข้อมูล คุณวุฒิการศึกษา เนื่องจากผู้สมัคร ยังไม่สำเร็จการศึกษา และยังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ย จะกรอกข้อมูลอย่างไร ?

ให้กรอกข้อมูลระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันและกรอกคะแนนเฉลี่ยภาค การศึกษาล่าสุด ที่ทราบ

หลังจากกรอกข้อมูลผู้สมัคร แต่ยังไม่ได้พิมพ์ใบชำระเงินต้องทำอย่างไร

ผู้สมัครสามารถพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินได้ใหม่

บัตรประจำตัวสอบ ชำรุด หรือสูญหาย จะทำอย่างไร        

ผู้สมัครมารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ใหม่

ตรวจสอบสถานที่สอบ และห้องสอบได้เมื่อไร

ตรวจสอบได้ที่ http://admission.nkrafa.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.60

วันสอบภาควิชาการต้องแต่งตัวอย่างไร

แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสถาบันที่ศึกษา

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
171/1 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
ติดต่อ 0 2534 3624-6, 06 2880 2616
E-mail: stat.rtafa@gmail.com
   

รองรับ Google Chrome และ Firefox

ท่านั้น