การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือท่านได้ นอกจากใช้ความรู้ ความสามารถของท่านเอง หากพบผู้ไม่ประสงค์ดี แอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ กรุณาจดบันทึก ยศ ชื่อ นามสกุล ของผู้ที่แอบอ้างและแจ้งมาที่ กองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โทร 02 534 0524
คณะเจ้าหน้าที่ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
ที่อยู่:
171/1 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน
เขตสายไหม
กรุงเทพ
10220
ประเทศไทย
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
0 2534 3624-6 และ 0 2534 4489
โทรสาร:
0 2534 3627
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
06 2880 2616